ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο: +30 28210 61100
  • Φαξ: +30 28210 61030
  • Email: info@calderabeach.com
  • Δ/ντής Ξεν/χείου: Δημάκης Θεόδωρος
  • Υπεύθυνος Κρατήσεων: fomanager@calderabeach.com
  • Επικοινωνια & Κρατήσεις : fomanager@calderabeach.com
  • Υποδοχή: reception@calderabeach.com