Εταιρικ Προφλ
 
Ο μιλος Επιχειρσεων Caldera ιδρθηκε απ τον κ. Ευτχιο Κρομμυδκη το 1993, στα Χανι της Κρτης, Ελλδα. Η αρχικ δραστηριτητα της εταιρεας (Ε. Κρομμυδκης Α.Ε.) ταν κατασκευαστικ. Σμερα εντοτοις, ο μιλος χει επεκτενει κατ πολ τους αρχικος του εταιρικος σκοπος, δραστηριοποιομενος στα παρακτω βασικ επαγγελματικ πεδα – αντικεμενα:
- Κατασκευς και Ανακαινσεις Ξενοδοχειακν Μονδων
- Διαχεριση και Εκμετλλευση Ξενοδοχειακν Μονδων
- Κατασκευ και Διαχεριση Πολυτελν Βιλλν
- Διαχεριση λλων Περιουσιακν Στοιχεων και Εκτσεων Γης
- Εντοπισμς και Αγορ Εκτσεων Γης (Οικοπδων Αγροτεμαχων) με σκοπ την μελλοντικ ανπτυξη κεφαλαιακ εκμετλλευσ τους.
Η Ξενοδοχειακ εκμετλλευση και οι Κατασκευς, παραμνουν οι κριες δραστηριτητες του Ομλου. σον αφορ τις Ξενοδοχειακς επιχειρσεις, ο μιλος Caldera χει σε πλρη ιδιοκτησα του τσσερις (4) ξενοδοχειακς μονδες και συμμετχει σε λλες δο (2), εν προγραμματζει και λλα projects εφσον το επιτρψουν οι συνθκες της αγορς, οι δυναττητες χρηματοδτησης και η παρξη στρατηγικο επενδυτ.
 
Τα Μλη της Οικογνειας Caldera :
Caldera Beach | Caldera Palace | Caldera Creta Paradise
Caldera Village | Caldera Bay | Caldera Villas | Alexandra Beach
 

Σχεδαση OmniSignage.com